یکی دیگر از فاکتورهای مهم در ورزش هوازی تنفس صحیح است که متاسفانه افرادی که یک برنامه فیتنس را شروع میکنند، معمولا به این موضوع که تنفس صحیح هنگام ورزش‌کردن باید چگونه باشد، توجه نمی‌کنند. شاید چون گمان میکنند کاری است که آن را به‌طور طبیعی انجام می‌دهند پس نیازی به راهنمایی برای نفس کشیدن ندارند.

اما از آنجا که اکثر افراد هنگام تمرین نفس خود را نگه میدارند پس لازم میدانم به عنوان یک مربی این نکته را به آنها یادآوری کنم که نفس بکشند، تا افراد دچار سرگیجه،گرفتگی عضلات و … نشوند.