به مجموعه ای از قوانین زمانبندی در موسیقی برای آنالیز و درک لایه های ریتمیک پیدا و پنهان موسیقی در سبک های مختلف ریتم شناسی میگوند.

ریتم یا ضرباهنگ در اثر هر گونه تناوب و تکرار منظم ایجاد می گردد و از عناصر اصلی موسیقی است اما نقش و اهمیت آن در علوم و هنرهای دیگر نشان از درک و کشش عمیق انسان نسبت به ریتم دارد. دامنه ریتم ها از ساده ترین شکل ملموس آن یعنی صدای ضربان قلب یا تیک تاک ساعت تا پیچیده ترین فرم قابل درک آنها ، بسیار وسیع و همچنان در حال گسترش است. طراحی و انتخاب ریتم بر اساس ژانر و کلیت موسیقی صورت می گیرد و به همین دلیل ریتم موسیقی پاپ یا مردمی ساختار ساده تری از ریتم موسیقی بومی یا کلاسیک خواهد داشت.

به زبان ساده تر به ترکیب ضربات ضعیف، قوی، سکوت ها و تکرار این توالی ریتم می گویند.

 

Leave a Comment